Selamat Datang.
Sila Tunggu Sebentar.
Memuat Laman Sesawang..


OBJEKTIF


  • Meningkatkan pendapatan masyarakat Orang Asli dan seterusnya mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan
  • Memperluaskan skop liputan kemudahan prasarana dan ameniti sosial ke semua perkampungan Orang Asli
  • Memperkasa masyarakat Orang Asli melalui program pembangunan modal insan yang komprehensif
  • Meningkatkan tahap kesihatan masyarakat Orang Asli ke arah sejahteraan hidup
  • Memulihara dan menegakkan Pengetahuan Tradisional serta warisan Orang Asli; dan
  • Meningkatkan tahap keberkesanan organisasi dengan mengamalkan dan membudayakan tadbir urus yang baik.


VISI

Organisasi penggerak yang unggul dalam memajukan masyarakat Orang Asli setanding dengan masyarakat perdana.

MISI

Melaksanakan pembangunan secara inklusif bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup ke arah kemajuan dengan memartabatkan warisan yang unggul masyarakat Orang Asli.


Pautan Agensi